-->
Infolinia: 33 843 15 87
(godz. 9:00-17:00 poniedz.-piątek)
E-mail: info@termicotychy.pl

Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827

Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827

cena katalogowa: 1 878,00 PLN
cena po rabacie: 641,99 PLN
Udzielono rabatu:65%
Dostępne: w magazynie, ostatnia sztuka w magazynie
Dostawa 24h
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

38827000

Wysyłka: 35,00 PLN (przedpłata), 50,00 PLN (pobranie)
Polecane produkty
Kupione również
Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE
1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827


Grohe Rapid SL Fresh Cosmopolitan 38827000
Kompletny zestaw podtynkowy do wc 5w1 firmy Grohe, najpopularniejsza spłuczka podtynkowa tejże firmy. 

Nadaj swojej łazience nowoczesnego charakteru, decydując się na zamontowanie zestawu podtynkowego do WC. Dzięki niemu niezbyt dekoracyjne elementy nikną z wystroju łazienki, wprowadzając do niej więcej przejrzystości i elegancji. przygotowana przez firmę Grohe propozycja z pewnością odpowie na wszystkie potrzeby. Jest  bowiem bardzo trwała, a dzieki wstępnemu zamontowaniu także łatwa w montażu. Ponadto, zestaw wyposażono w spłuczkę o pojemności 6-9 litrów.
Zestaw podtynkowy do WC Grohe przystosowano do montażu przyściennego lub do mieszczenia w ścianie szkieletowej. Sama rama stelażu jest wykonana ze stali, dodatkowo powlekana proszkowo, dzięki czemu jest bardziej odporna na działanie niekorzystnych czynników. Możliwa jest także szybka regulacja i blokada oraz regulacja głębokości zabudowy.
Zestaw GROHE Rapid SL Fresh Cosmopolitan zawiera: stelaż podtynkowy Grohe Rapid SL, przekładkę akustyczną, przycisk Grohe Skate Cosmopolitan (chrom błyszczący), wsporniki, montażowe oraz zestaw adaptacyjny Grohe FRESH.

 

Opis zestawu podtynkowego do wc Grohe Rapid 38827000 :
 

 • z małym otworem rewizyjnym
 • wysokość zabudowy 1,13 m
 • do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
 • rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
 • do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
 • ustalone przyłącza do obiektu
 • do montażu pojedynczego lub szynowego
 • z szybką regulacją i blokadą wysokości
 • materiał mocujący
 • kontrola TÜV
 • 2 sworznie mocujące WC
 • mocowanie ceramiki
 • rozstaw śrub 180/230 mm
 • kolanko odpływowe z polietylenu DN 80
 • regulacja głębokości zabudowy
 • kształtka redukcyjna DN 80/100
 • zestaw dopływowy i odpływowy
 • spłuczka do WC, 6 - 9 l ustawienie fabryczne 6l i 3l 
 • pneumatyczny zawór odpływowy z 3  funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop  lub bez przerywania
 • przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
 • armatura I klasy głośności
 • kontrola DIN 
 • izolowana przeciwroszeniowo
 • przyłącze wodne ½" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
 • instalacja beznarzędziowa
 • z akcesoriami do montażu przyściennego
 • GROHE Fresh zestaw wymienny
 • wyłącznie do tabletek  bez zawartości chloru
 • z płytką pokrywającą Skate Cosmopolitan
 • do uruchomienia 2-pojemnościowego  lub Start/Stop
 • montaż pionowy i poziomy
 • 156 x 197 mm
 • chrom
 • z ABS
 • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
 • WC z zestawem wyciszającym


 

Zestaw podtynkowy do wc zawiera : 
 

 • stelaż podtynkowy Grohe Rapid SL
 • przekładka akustyczna
 • przycisk Grohe Skate Cosmopolitan (chrom błyszczący)
 • wsporniki montażowe 
 • zestaw adaptacyjny Grohe FRESH
 
Komentarze
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000
Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000 SUPER cena 5 5
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Zestaw podtynkowy do wc Grohe Rapid 5w1 polecam każdemu kto w dobrej cenie chciałby mieć podtynkową spłuczkę w swojej łazience.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000
Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000 SUPER cena 5 5
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Nie znam sie na kompletowaniu stelaży więc kupiłam gotowy zestaw. Jak na razie sprawdza się doskonale, i myślę że posłuży na lata.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000
Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000 SUPER cena 5 5
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
u mnie to generalnie wybór padł na grohe nie dla tego, że lubię to firmę bo w sumie to nie zwracałem na to większej uwagi czy to będzie stelaż Geberit czy Grohe ale za to przekonało mnie to, że był to już cały komplet. Więc teraz przyjdzie tylko do mnie chłop i mnie to zamontuje.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000
Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000 SUPER cena 5 5
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
To była szybka decyzja - kupiłem cały komplet GROHE i przestałem przejmować się szukaniem czegokolwiek oprócz miski ustępowej. Gotowy do montażu, nie sprawia żadnych problemów. Doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy nie mają czasu grzebać po internecie w poszukiwaniu kolejnych elementów przy remoncie.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000
Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000 SUPER cena 5 5
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
solidny stelaż na sracza, nie do rozjebania, byle fachura to ogarnie
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000
Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000 SUPER cena 5 5
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Całkiem solidne rozwiązanie które nie pociągnęło mnie za bardzo po kieszeni, przy okazji nic nie trzeba kompletować - wystarczy zamówić i zlecić montaż fachowcom, jestem naprawdę zadowolony z produktów firmy Grohe - zarówno stelaż jak i zamówione przeze mnie baterie są OK:)
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000
Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000 SUPER cena 5 5
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Grohe jak zawsze trzyma poziom, nie znam nikogo kto się na tej firmie przejechał, to chyba dobry znak i będę kontynuowała zakupy z tej firmy jak i sklepu. Zestaw kompletny, wszystko jak najbardziej jak miało być, polecam wszystkim.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000
Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000 SUPER cena 5 5
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Polecam zestaw podtynkowy 5 w 1 z marki Grohe. Świetny komplet, warty swojej ceny!
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000
Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000 SUPER cena 5 5
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Rewelacyjny stelaż podtynkowy do toalety z marki Grohe. W zestawie jest wszystko co potrzebne do montażu a nawet więcej, ponieważ jeszcze jest system fresh. Stelaż w dobrej cenie, polecam ;)
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000
Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000 SUPER cena 5 5
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Grohe Rapid to bardzo dobry stelaż podtynkowy do wc, w komplecie z kwadratowym przyciskiem - po prostu wymiata. Za stelaż Geberita z przyciskiem który mi się podoba mysiałbym zapłacić grubo ponad 1300 zł !!! a Grohe Rapid kupiłem za połowę tego.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000
Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000 SUPER cena 5 5
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Wielki plus za to, że nie musiałam szukać wszystkich części z osobna! Kliknęłam raz i mam wszystko co potrzebuje. Dla mnie to duży komfort.
Z tego co się orientowałam i porównywałam ceny z innych sklepów to zestaw ten jest stosunkowo tani a i jakościowo podobno dobry. Polecam wszystkim
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000
Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000 SUPER cena 5 5
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Za takie pieniądze nie ma się co zastanawiać.Cena jest baaaardzo atrakcyjna. W zestawie mamy wszystko co potrzebne jest nam do montażu, a nawet bajer w postaci fresha.
Dotyczy produktu: Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000
Zestaw podtynkowy wc 5w1 Grohe Rapid SL 38827 38827000 SUPER cena 5 5
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Bardzo dobry i relatywnie tani. W zestawie otrzymujesz wszystko to co jest potrzebne do montażu a dodatek jeszcze system fresh, czyli możliwość wrzucanie kostek zapachowych do pojemnika na wode.
Polecam
Ostatnio oglądane produkty

[%carousel%]

Zapisz się do naszego newslettera

otrzymuj oferty na Twoją skrzynkę pocztową

Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.