Pracujemy w dni robocze 9:00-17:00

7 165,00 PLN

Grohe Veris stojąca wylewka wannowa 13245000, numer katalogowy: 13245000

Grohe Veris stojąca wylewka wannowa 13245000

Grohe Veris stojąca wylewka wannowa 13245000

ocenaocenaocenaocenaocena (4 opinii)
Dodaj opinie
Producent:
Grohe
Nr katalogowy:

13245000


EAN: 4005176870163
cena katalogowa: 7 165,00 PLN
cena po rabacie: 4 389,99 PLN
Udzielono rabatu:38%
Dostępne: minimum 2-3 tygodnie
Towar pod zamówienie - wymagany zadatek 20% wartości towaru by uruchomić zamówienie - przy zamówieniu za pobraniem, towar jest zamawiany pod indywidualne zamówienie.
Wysyłka: 35,00 PLN (przedpłata), 50,00 PLN (pobranie)
Dodaj do koszyka
+ Ilość: -
Polecane produkty

Produkty polecane (z tej samej kategorii)

Ostatnio oglądane produkty
Ostatnio oglądane produkty
Gwarancja
GWARANCJA PRODUCENTA GROHE


1. Zakres stosowania

1.1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
1.2. Gwarancja ocejmuje tylko wyroby wprowadzone do obrotu i oznakowane przez upoważnionych importerów współpracujących z Gwarantem.
1.3. Gwarancja na sprzedany wyrób konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.2. Deklaracja gwarancja

2.1. Gwarant potwierdza zgodność wyrobów z oznakowaniem i gwarantuje ich przydatność do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, jeżeli ich montaż i użytkowanie są zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w Instrukcji montażu, przekazanej przez producenta wraz z wyrobem.
2.2. Gwarant oświadcza, że wyroby zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami.
2.3. Gwarant odpowiada za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwiej jakości materiałów użytych do produkcji.
2.4. Gwarant nie odpowiada za wady montażu, użytkowania i konserwacji wykonanych niezgodnie z Instrukcją producenta oraz za uszkodzenia mechaniczne wyrobów odebranych u sprzedawcy lub zamontowanych. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić kompletność produktu w momencie jego odbioru. Po odebraniu produktu przyjmuje się że dostarczony został produkt kompletny. Zamontowanie wyrobu poświadcza brak widocznych wad czy niekompletności wyrobu przed montażem.3. Zasady gwarancji


3.1. Okres gwarancji

- 5 lat od daty zakupu - dla produktów zakupionych w autoryzowanych punktach sprzedaży Grohe na terenie Polski poprzez osoby fizyczne i prawne*,
* Przy użytkowaniu produktów w zakładach produkcyjnych i obiektach użyteczności publicznej termin gwarancji również wynosi 5 lat, pod warunkiem dokonywania regularnych (przynajmniej raz w roku), udokumentowanych przeglądów technicznych i konserwacji produktów przez osobę upoważnioną.

- 10 lat od daty zakupu dla wybranych produktów do zabudowy podtynkowej **
** Dotyczy produktów wyprodukowanych po 01.06.2013, dokładna lista numerów katalogowych produktów objętych 10 letnią gwarancją znajduje się na stonie Grohe.

- 2 lata od daty zakupu - dla części zamiennych.
3.2. Postępowanie reklamacyjne

- Kupujący jest zobowiązany zgłosić wykryte wady niezwłocznie po ich ujawnieniu, szczególnie w przypadku możliwości lub wystąpienia szkody, jednak nie później niż 2 miesiące od ich zauważenia, natomiast Gwarant ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji w terminie14 dni od daty otrzymania zgłoszenia i dołoży starań do sprawnego i szybkiego usunięcia wady, gdy uzna, że reklamacja jest zasadna.
- Reklamację zgłasza kupujący uprawniony z dokumentu zakupu, np. na załączonym wzorze. Zgłoszone wady i uszkodzenia przyjmowane są w formie pisemnej w punkcie w którym dokonano zakupu, który niezwłocznie powiadomi Gwaranta. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest okazanie gwarantowi dowodu zakupu wyrobu oraz przekazanie szczegółowego opisu wady. Jeżeli wyrób jest zamontowany, to dodatkowo podpisania oświadczenia, żę wyrób został zamontowany i użytkowany zgodnie z instrukcją.
- W przypadkach szczególnych, np. po upływie terminu rękojmi lub likwidacji punktu sprzedaży, kupujący składa reklamację bezpośrednio do Gwaranta na niej podanz adres.
- Gwarant deczduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego, lub wymiany wyrobu na wolny od wad, w terminie uzgodnionym z kupującym.
- Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
- Przy wymianie wyrobu lub jego części elementy wymienione przechodzą na własność Gwaranta.
- Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu usuwania wad wyrobu nie może przekroczyć wartości zakupu wyrobu.
- Okres od daty zgłoszenia reklamacji - uznanej za zasadną - do daty jej usunięcia, przedłuża o ten czas termin upływu gwarancji.
- Nabywca przed zgłoszeniem reklamacji zobowiązany jest sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji wyrobu oraz udostępnić zareklamowany towar przedstawicielowi Gwaranta w terminie uzgodnionym, celem oględzin.
- W przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, Gwarant może dochodzić od Kupującego zwrotu kosztu dojazdu serwisu na miejsce rozpatrzenia reklamacji
- Rozstrzyganie sporów związanych z gwarancją na wyroby będzie się odbywać w oparciu o polskie przepisy prawne: kodeks cywilny w odniesieniu do osób fizycznych.
- Roszczenie z tytułu gwarancji wygasa, jeżeli naprawa została przeprowadzona przez osoby nieupoważnione lub zastosowano części innego producenta.3.3. Wyłączenia z gwarancji

Wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji w przypadku:

- zakupu wyrobu niepełnowartościowego po obniżonej cenie,
- naturalnego zużycia wyrobu w trakcie eksplotacji, np. wymiany uszczelek,
- wad naniesionych, tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu wyrobu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową,
- wad powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
- wad powstałych na skutek montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną oraz niezgodnie z przeznaczeniem czy przy uzyciu nieodpowiedniego sprzętu czy materiałów,
- uszkodzeń i wad powstałych w trakcie transportu, przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika i osoby trzecie,
- uszkodzeń powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta ( w szczególności nie zastosowanie się do instrukcji konserwacji produktu poprzez użycie do mycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych, czyszczenia proszkiem lub środkami zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol, silne zasady i detergenty, itp.),
- wad powstałych przez nieodpowiednią jakość wody i osady wapienne, itp. uszkodzeń sitek, perlatorów, natrysków, automatycznych przełączników wannowych,
- wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych (stosowanie niewłaściwych materiałów zabezpieczających, uszkodzeń powłok przez zabrudzenie zaprawą, tynkiem, farbą, silikonem, itp.)
- stwierdzenia na wyrobie ingerencji osób nieupoważnionych (naprawy, przeróbki).4. Przypadki szczególne - odpowiedzialność cywilna za jakość wyrobu

4.1. Gwarant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów.
4.2. Jeżeli stwierdzono wystąpienie szkody na rzecz osób lub mienia, przy czym przypuszcza się, że szkoda mogła być spowodowana wadliwym wyrobem Gwaranta, należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić pisemnie GROHE Polska Sp. z o.o.
4.3. Gwarant podejmie niezwłoczne działania, celem ustalenia przyczyny, odpowiedzialności Gwaranta i oceny powstałej szkody, przez własny personel i/lub niezależnego rzeczoznawcę, powiadamiając o tym poszkodowanego.
4.4. Poszkodowany jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu ogranicznia skutków powstałej szkody.
4.5. Wyrób będący przyczyną powstałej szkody musi zostać przekazany do dyspozycji Gwaranta, w celu przeprowadzenia jego ekspertyzy.
4.6. Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej Grohe.

Opis produktu

Opis produktu Grohe Veris stojąca wylewka wannowa 13245000


13245000: Grohe 13245000 - Baterie wannowe & kolumny wannowe - Grohe Veris


Grohe Veris 13245000
Stojąca wylewka wannowa


Nowoczesna łazienka wymaga nowoczesnych rozwiązań, dlatego też powstała wylewka wannowa Grohe Veris, która zachwyci każdego swoją prostą, geometryczną formą. Została bowiem zaprojektowana bardzo starannie, dzięki czemu może stać się prawdziwą ozdobą łazienki, a nie kolejnym nudnym, ale koniecznym elementem. Co więcej, chromowa powłoka Grohe StarLight sprawia, że kolorystycznie będzie pasowała do reszty armatury oraz niemal każdej ceramiki łazienkowej.
Wylewka wannowa Veris od Grohe przystosowana została do montażu podłogowego, dzięki czemu doskonale sprawdzi się jakos uzupełnienie wanien wolnostojących. Zaprojektowana została tak, by stanowić kompatybilną część elementu podtynkowego o numerze katalogowym 45984000. Wyposażono ją w perlator, który odpowiednio napowietrza wodę. Całkowity wysięg wylewki wynosi 295 mm, jej wysokość natomiast 1037 mm, co czyni ją bardzo uniwersalną i wygodną w użytkowaniu.
Zakup wylewki Grohe Veris z pewnością okaże się trafną decyzją, która nie tylko odmieni oblicze łazienki,ale uczyni ją bardziej funkcjonalną i elegancką.
Opis wylewki wannowej Grohe Veris 13245 000: 
 
  • do montażu podłogowego
  • do montażu gotowego do: elementu podtynkowego 45 984 000
  • bez podłogowego elementu  montażowego
  • wylewka z perlatorem
  • wysięg wylewki 295 mm
  • wysokość całkowita 1037mm
  • powłoka chromowa z GROHE StarLight®
Komentarze
Dotyczy produktu: Grohe Veris stojąca wylewka wannowa 13245000 13245000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jest po prostu przepiękna, niepowtarzalna stylistyka robi wrażenie. Naprawdę warta swojej ceny.
Dotyczy produktu: Grohe Veris stojąca wylewka wannowa 13245000 13245000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Rewelacyjna wylewka!! Polecam. Łatwo utrzymuję się ją w czystości nowoczesny wygląd. Mam już ją od 3 m-cy. Świetna jakościowo i cena. Od razu można rozpoznać dobre jakościowo materiały z których została wykonana. Drugi raz bez zastanowienia, kupiłabym ten sam rodzaj wylewki Jeszcze raz polecam.
Dotyczy produktu: Grohe Veris stojąca wylewka wannowa 13245000 13245000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Jako, że często mam problem z zagospodarowaniem przestrzeni to jedynym prawilnym wyjściem z tej sytuacji było postawić w mojej łazience kolumnę wannową aby zachować odpowiednią przestrzeń
Dotyczy produktu: Grohe Veris stojąca wylewka wannowa 13245000 13245000
Ocena: 10/10 ocenaocenaocenaocenaocena
Mega wypasiona wylewka wannowa Grohe, idealnie komponuje się z moją wolnostojącą wanną. Polecam

[%carousel%]
Wlaściciel sklepu: termicotychy.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.